Cobertes per a piscines públiques i de grans dimensions

Coberta de piscina per a campings

Oferim una amplia gama de possibilitats de cobertura i climatització de piscines de grans dimensions. Destinades a piscines municipals (olímpiques i semi-olímpiques) o de titularitat privada com a piscines per a clubs esportius o gimnasos.

Les nostres cobertes de piscina per a piscines municipals, clubs esportius i hotels es dissenyen tenint en compte:

  1. La localització de la piscina. Es calcularà l’estructura depenent de les exigències respecte al vent i a les càrregues de neu previstes.
  2. El tipus d’explotació de la instal·lació: piscines per a natació, zones de banys termals, piscines per a l’oci turístic, etc…
  3. La tipologia de climatització de l’aigua requerida. Depenent de la zona geogràfica i l’activitat a dur a terme en cada cobertura.

1. Estudi de la coberta segons la seva localització

Totes les nostres cobertes es dissenyaran i fabricaran segons el marcatge CE (UNE-EN 1090). Aquesta normativa és d’obligatori compliment i encara més en establiments públics. Els càlculs estructurals es duran a terme en cada cas seguint el CTE.

Així doncs com més forta sigui la incidència del vent segons l’històric de la zona i major la possibilitat de nevades abundants, la secció dels perfils d’alumini serà major i variaran els angles de curvatura de l’estructura.

Els càlculs estructurals s’entregaran al client en tots els casos per tat de redactar el projecte de l’obra.

Així doncs, es tracta d’un projecte de cobertura i climatització de la piscina a mida de cada client i cada piscina.

 

2. Disseny de la cobertura segons l’entorn i els usos

Atenem els requeriments estètics de cada instal·lació. La coberta no serà la mateixa en el cas d’un hotel amb zona termal i entorn enjardinat que en una piscina destinada a la natació en un nucli urbà. Materials de panel·lació, colors de l’estructura i geometries poden variar entre els uns i els altres.

Oferim cobertes adossades a un mur, sostres telescòpics, cobertes amb rodaments al terra etc…

Els materials de recobriment també podran variar depenent de les necessitats de cada instal·lació. Cada vegada més, requerim estructures amb un major aïllament per tal de reduir la demanda energètica i baixar el consum. La butxaca dels nostres clients i el medi ambient ens ho agraeixen en cada cas.

 

3. Climatització de la coberta semi-olímpica o olímpica

Disposem dels recursos per tal de dura a terme els estudis de climatització necessaris. Les cobertes de grans dimensions que han de ser utilitzades tot l’any necessiten una instal·lació per tal de climatitzar l’aire i l’aigua.

Per climatitzar una piscina de gran dimensions necessitem:

  • Un sistema de calefacció per l’aigua (per exemple, bomba de calor, caldera, etc.)
  • Un sistema de climatització de l’aire: escalfament i extracció de la humitat i condensació.
  • Instal·lació de les canalitzacions d’aire.
  • Una font d’energia per alimentar els sistemes (per exemple, electricitat o gas, plaques solars,…).

Disposem d’un equip d’enginyeria que estudia facilita els informes de climatització que seran necessaris en cada cas.