Sostres telescòpics i fixes

Sostres retràctils o telescòpics

Els nostres sostres telescòpics per a piscina, són instal·lats entre parets o sobre el terrat de la nostra piscina o estança. La seva obertura, es duu a terme mitjançant un comandament a distància que acciona la motorització. Els mòduls es mouen sobre guies independents i es repleguen l’un dins de l’altre. Podem replegar tota la coberta cap un extrem o repartir els mòduls la meitat a cada extrem (apertura central).

Són fabricats amb alumini i policarbonat. Aquest material és més resistent i més econòmic que el vidre. A més a més, al ser més lleuger, la seva instal·lació i manipulació en cas de possibles reparacions és més senzilla.

L’estructura i les seves guies, van instal·lades en unes canals d’acer inoxidable o d’alumini que alhora seran les responsables de recollir les aigües pluvials.

Ens adaptem a cada espai i comptem amb una àmplia gamma de models per tal de poder oferir-li la millor solució per tal de cobrir l’espai que ho requereix. Des dels 3m d’amplada fins els 20 m necessaris en el cas de cobrir piscines semi-olímpiques.

En cada cas, es fa un estudi amb als càlculs d’estructura pertinents i respectant el CTE. Depenent de la zona geogràfica, les exigències respecte a la càrrega de neu i resistència al vent varien.

Els sostres telescòpics es poden equipar amb llums led incorporades en el mateix perfil. Aquests, s’accionaran mitjançant un comandament a distància.

 

Sostres d’alumini i policarbonat fixes

Disposem de sostres fixes per a piscines, patis interiors, instal·lacions esportives com a pistes de pàdel etc…

Les característiques d’aquestes cobertures seran les mateixes que les de les cobertes retràctils però romandran fixes tot l’any. Opcionalment, podem instal·lar-hi finestres motoritzades per eliminar la humitat o crear una corrent d’aire.

En les cobertes per a pàdel, instal·larem una estructura en acer a l’exterior de la pista. Aquesta estructura durà a terme la canalització d’aigua de la pluja.