Quin manteniment necessita una coberta de piscina ?

Les cobertes de piscina requereixen un manteniment periòdic per assegurar que continuïn funcionant correctament i per prolongar la seva vida útil. A continuació, es detallen algunes de les tasques de manteniment que es recomanen per a una coberta de piscina:

  1. Neteja de l’alumini i els policarbonats.
  2. Revisió de les guies en el cas de cobertes telescòpiques.
  3. Lubricació dels elements mòbils com panys i passadors.

manteniment de cobertes de piscina

 

1. Neteja d’alumini i policarbonat de la coberta

 

És important mantenir la coberta de la piscina neta per evitar que es produeixin taques o danys. Es recomana netejar la coberta amb aigua i sabó suau per eliminar les brutícies i les restes de clor, aigua i calç.

Tan l’exterior com l’interior de la coberta s’ha de netejar de manera periòdica. La freqüència dependrà de les condicions i situació de la coberta.

En l’exterior predomina la pols de l’aire que es deposita al damunt de la coberta. Les sals minerals en zones de costa es pot acumular damunt de la coberta igualment. Aquestes darreres, en cap cas perjudicaran l’estructura o el lacat de la coberta de piscina. Sí que estèticament poden ser molestos a la llarga. Una mànega d’aigua dolça pot ser suficient. En el cas de brutícia persistent, una esponja molla i una mica de sabó amb PH neutre seran molt eficaços. Mai passarem un drap sense remullar la superfície ja que podríem ratllar els policarbonats com passa en netejar les ulleres en sec.

En zones on l’aigua de l’aixeta és dura, millor evitar netejar la coberta amb equips d’alta pressió (tipus Kärcher) ja que la calç degut a la pressió podria quedar adherida a la superfície. A més a més podríem malmetre les juntes de goma i/o silicona amb la pressió. Sempre millor una mànega amb pressió de bomba habitual.

L’interior de la cúpula de la piscina es netejaria de la mateixa manera. Si en algun racó hi ha presencia de verdet, podem polvoritzar amb una dissolució d’aigua i antialgues.

 

2. Mantenir les guies lliures de pedres i vegetació

 

Cal mantenir les guies lliures d’arena, pedres i o branques. Sobretot durant l’hivern i havent mantingut la coberta sense obrir uns mesos, pot acumular-se en les guies algun tipus de brutícia. Caldria en arribar la primavera i abans de començar la temporada, passar-los-hi una escombra o raspall. D’aquesta manera facilitarem el seu lliure moviment.

Aquesta operació ens ocuparà 5 minuts i ajudarem a mantenir la coberta en perfectes condicions molts anys.

Les guies en cap cas s’ha de lubricar amb oli o lubricants a base d’oli. Només cal mantenir-les lliures d’obstacles.

piedras en raíles

 

3. Lubricar panys i passadors de bloqueig de la cobertura

 

En acabar la instal·lació de la seva coberta, li lliurarem un kit de manteniment amb dos draps especials per policarbonat i alumini.

També li farem entrega d’un esprai lubricant especial per a cobertes en ambients humits. Aquest lubricant especial per a cobertes s’ha d’emprar dues o tres vegades a l’any.

L’aplicarem en els panys i en els passadors per tal de garantir el seu correcte funcionament molts d’anys.