Il·luminació de la coberta amb la màxima seguretat