Leds en les cobertes de piscina

Oferim la possibilitat d’il·luminar les nostres cobertes mitjançant un sistema exclusiu. Indicada per a cobertes altes tan fixes com telescòpiques.

Cubierta de piscina con luces

Llums leds encastats als arcs de la coberta

Els leds han estat testats en ambients càlids i humits com els que tenim en l’interior de les cobertes de piscina.

La instal·lació elèctrica i el seu cablejat resten ocults dins dels perfils d’alumini. D’aquesta manera no hi ha possibilitat de malmetre’ls amb l’ús diari de la coberta.

Els nostres sistemes d’il·luminació compleixen totes les normes de seguretat per a instal·lacions esportives i piscines.

 

Caixa de conexions i accionament de la il·luminació led

S’instal·larà una caixa de conexions amb el transformador corresponent a l’exterior de la piscina.

Des d’aquest punt, es farà arribar una línia en condicions de micro-voltatge amb la màxima seguretat i segons normatives vigents.

L’accionament de la il·luminació es durà a terme mitjançant un comandament a distància per radiofreqüència.

D’aquesta manera podrem posar en marxa les llums de la coberta de la piscina des de dins de casa sense haver d’accedir a la mateixa coberta.

 

Leds d’alta duració i fàcil restitució

Les unitats de led anirán enrasades en el perfil de manera que no sobresurtin.

Al mateix temps, si en un futur s’hagués de restituïr algun llum fos, es podrà fer sense cap esforç i en breus minuts per part del mateix client.