Gamma de cobertes adossades a una paret

 

Darrerament hem notat un augment en la demanda de cobertes que necessàriament han d’anar instal·lades contra una paret o un mur que es troba en un lateral de la piscina. Aquesta solució ens garanteix un guany en l’espai lateral transitable en algunes ocasions o bé facilita la incorporació a l’espai de bany directament des de l’interior de l’habitatge.

Quan l’alçada de la paret on reposa un dels laterals de la coberta és suficient, l’aigua de pluja llisca directament cap el lateral contrari i no és necessària la instal·lació de canals de desguàs. Quan l’alçada del mur on llisca la coberta  ens obliga a dissenyar una coberta de dues aigües (amb doble caiguda), serà imprescindible la col·locació d’una canal per tal  conduir bona part de l’aigua de pluja i evitar d’aquesta manera la seva entrada a l’interior de la coberta. Aquesta canal serà fabricada d’una sola peça d’alumini o acer inoxidable i deixarà disposar del sistema de guies  en el seu interior.

Les cobertes adossades són també, una bona solució per a cobrir solàriums, cobertes per a  terrasses particulars i cobertures de terrasses en restaurants.

L’estructura d’alumini anirà fixada contra un mur de la casa o bé sobre una paret del jardí.

Oferim una amplia varietat de solucions per a cobertures adossades contra o a sobre una paret. Cobertes altes (fixes o telescòpiques) i baixes telescòpiques  adjacents a l’habitatge o a una paret mitgera.

Més informació sobre cobertes adossades de piscina.