Com escollir la millor coberta de piscina ?

Elegir cubierta piscina

L’elecció de la coberta de piscina per al nostre jardí és sens dubte una decisió que dependrà de varis factors.

 1. Alçada i superfície a cobrir / Tipus d’obertura i moviment de la coberta.
 2. Materials emprats, processos de fabricació i tipus d’instal·lació.
 3. Seguretat i resistència als elements climatològics i durabilitat.
 4. Preu.

Alçada i mides de la coberta

Bàsicament ens podem trobar amb quatre tipus de coberta.

Cobertes baixes

Són cobertes amb un baix impacte visual destinades a la protecció de la piscina.

Cubierta baja

 • S’ajustaran al perímetre de la piscina. Degut al fet de no ser possible transitar en el seu interior i en el perímetre de la piscina.
 • Fàcil moviment. La coberta ha de poder-se obrir o tancar varies vegades al dia per part d’una sola persona. Destinades a la seguretat dels nens i al manteniment de la piscina en condicions òptimes. Un sol adult ha de  poder moure-les en un parell de minuts sense cap esforç sigui quina sigui la seva condició física.
 • Versatilitat. Hem de poder obrir els mòduls que la formen de manera independent i tenir el màxim d’opcions d’airejament possibles: portes, obertura central o lateral, frontals plegables etc…

Cobertes altes

Aquestes solucions per a cobrir piscines proporcionesn espai per a transitar al voltant de la piscina.

Cubierta alta piscina

 • La superficie a cobrir serà superior a l’estrictament ocupada per la piscina. Es disposarà d’espai lliure on transitar o disposar de cadires, bancs etc…
 • Podran ser telescòpiques (retràctils) o bé fixes amb laterals elevables i finestres en el sostre.
 • Configuració personalitzada al màxim. Permeten planificar la coberta oferint el màxim de possibilitats. Llums leds, motorització, finestres en el sostre…

Cobertes planes o terres mòbils (tarimes de fusta per piscina)

Les cobertes planes i mòbils per a piscina ofereixen seguretat i aprofitament de l’espai al màxim..

plataforma para piscina

 • Tenint en compte aspectes de seguretat i neteja, una coberta panelada amb policarbonat pot ser la solució. El policarbonat ofereix resistència al pes d’una persona però en cap cas converteix la coberta en un espai habitable.
 • Per disposar d’una coberta transitable i habitable, caldrà una la superfície d’un material que sigui capaç de resistir el pes de tota la familia (150-200kg /m²) i/o els mobles de jardí. D’aquesta manera, podrem disposar de tot el jardí i fer útil l’espai que ocupa la piscina. Les tarimes sintètiques imitació fusta són resistents, duradores i alhora no haurem d’estar pendents del seu manteniment.
 • Les cobertes planes han de ser estructures resistents i alhora lleugeres. Una sola persona ha de poder moure-les sense necessitat d’emprar dins de lo possible cap tipus de motorització. Una coberta amb estructura d’alumini combinada amb policarbonat i fusta sintètica creiem que serà la més indicada per cobrir les màximes prestacions i assegurar la seva durabilitat.
 • Cal estudiar l’espai del jardí per saber cap a on i de quina manera movem la coberta. El seu professional de confiança l’acompanyarà en aquest estudi.

Cobertors de lamel·les tipus persiana

Els cobertors enrotllables de PVC són els més discrets del mercat.

Cubierta de lamas

 • Cobertor enrotllable dins de la mateixa piscina o en el seu exterior.
 • Aporten temperatura a l’aigua de la piscina en menor mesura que les cobertes elevades.
 • Disposem en el mercat d’un ventall gran d’opcions.
 • No eviten l’entrada d’aigua de pluja però sí de fulles i brutícia en gran mesura.
 • Eviten l’evaporació de l’aigua de la piscina.

Resistència al vent i la neu

Cubierta resistente a viento y nieve

 • Una estructura corbada i sense talls ni unions en els seus arcs sempre és molt més resistent a càrregues i tensions. Major repartiment de càrregues i més aerodinàmica.
 • En cobertes retràctils, major fiabilitat si s’empren guies. Les guies o rails s’encarregaran de tenir la coberta subjectada en tot moment.
 • En cobertures de piscina fixes, estudiar la tipologia de les fixacions amb el terra.

Es recomanable (de fet seria exigible) que l’empresa instal·ladora disposi del segell de Marcat CE  segons normativa UNE-EN 1090.

La normativa UNE-EN 1090 es centra en estructures destinades a suportar càrregues i subjectes a un diseño o càlcul estructural.

És  obligatori i exigible des de juliol del 2014 per a poder comercializar i introduïr en el mercat un producte d’aquestes característiques.

Preu de les cobertes de piscina

El mateix dilema de sempre quan ens trobem en una compra d’aquestes característiques. Haurem de buscar el millor equilibri entre necessitats, qualitat i pressupost. Potser hauríem de desconfiar de descomptes enlluernadors però això ja ho deixem al parer de cadascú.